Kliniska studier

På Neko Health vill vi tänja på gränserna för teknik och vetenskap för att skapa bästa möjliga tjänst så att våra medlemmar kan ligga steget före sin hälsa.

Forskning finns i vårt DNA och mycket av den data vi samlar in under ditt besök används i kliniska studier för att främja innovation. Studierna är självfinansierade och genomförs av våra läkare i samarbete med andra ledande kliniker och institutioner.

Studierna har granskats och godkänts av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

Det är alltid frivilligt att delta i våra studier, men ett krav om du vill få hela Neko Body Scan upplevelsen.

Just nu genomför vi 5 kliniska studier: SCAPIS 2, MIND, Cardio Alpha, DermaFlow Alpha och Spectrum 1.

Studiedetaljer

Swedish Cardio Pulmonarybio Image Study (SCAPIS) 2

Artärstelhet är ett mått på blodkärlens åldrande som är starkt kopplat till risk för högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom.

I denna studie vill vi utvärdera en ny teknik att mäta artärstelhet på, med en kombination av ett svagt laserljus och radar (Laser-Radar). Genom att studera olika samband och känslighet för sjukdomstillstånd i hjärt-kärlsystemet vill vi utvärdera potentialen i tekniken att användas i ett tidigt och förebyggande skede.

Undersökningen sker i anslutning till SCAPIS 2 vid ett besök på hjärt-kärllaboratoriet (KFC), Danderyds sjukhus.

Totalt tar undersökningen cirka 10 minuter.

Klicka här för mer info

Microangiopathy IN Diabetes (MIND)

Diabetes är en livslång sjukdom som kan orsaka skada i kroppens minsta kärl, mikrocirkulationen. Diabetes mikroangiopati är vanligt förekommande och kan så småningom leda till nedsatt organfunktion. Idag saknar vi lämpliga metoder för att detektera mikrovaskulära komplikationer på ett tidigt stadium och kan därmed inte förebygga fortsatta kärlskador innan symptom börjar utvecklas.

I denna studie undersöker vi hudens mikrocirkulation hos patienter med typ 1 diabetes med och utan etablerade kärlkomplikationer och hos friska kontroller. Syftet är att utvärdera möjligheterna till att utnyttja en icke-invasiv teknik för tidig detektion av småkärlssjuka vid typ 1 diabetes.

Undersökningarna sker i anslutning till ett besök vid Kliniskt Forskningscentrums laboratoriumpå Danderyds sjukhus. 

Totalt tar undersökningarna cirka 60 minuter att genomföra.

Klicka här för mer info

DermaFlow Alpha

Huden är vårt största organ som förändras hela tiden och varierar mycket från person till person. Huden ger oss ofta ledtrådar om vad som händer i andra delar av kroppen.

Denna kliniska prövning handlar om att utvärdera lämpligheten av multimodal bildteknik som praktiskt taget täcker hela kroppen, för att bedöma potentialen för screening och tidig upptäckt av sjukdom.

Den multimodala tekniken är baserad på kamerasystem, som kan fånga högupplösta färgbilder (synligt spektrum), 3D och värmebilder (infrarött spektrum).

Genom att studera korrelation och känslighet mellan sjukdomstillstånd, gradienter och asymmetrier i insamlad bilddata kan potentialen utvärderas.

Undersökningen tar inte mer än 5 minuter.

Klicka här för mer info

Cardio Alpha

Arteriell stelhet är ett tecken på åldrande av det kardiovaskulära systemet, och det är starkt förknippat med högt blodtryck och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Denna kliniska prövning handlar om att utvärdera lämpligheten av en ny laser-radarbaserad teknologi, för att bedöma arteriell stelhet och dess korrelation till kardiovaskulär risk och sjukdomar.

Några av de datapunkter som vi samlar in i denna studie:

 • Hjärtljud

 • Pulsvågsanalys

 • Pulsvågshastighet

 • Blodtryck

 • EKG

 • Hjärt ultraljudsbilder

Grundundersökningen tar cirka 10 minuter och den utökade 30-40 minuter.

Klicka här för mer info

Spectrum 1

De flesta hudåkommor påverkar och/eller orsakas av hudens mikrocirkulation (blodflöde i de minsta kärlen). Mikrocirkulationen i huden påverkas också av många systemsjukdomar, som till exempel diabetes och autoimmuna sjukdomar.

Sjukdomar i stora kärl (makrocirkulation) kan också orsakas av grundläggande problem med mikrocirkulationen.

Idag finns få möjligheter att tidigt upptäcka mikrocirkulationsproblem och de upptäcks ofta när förloppet av den systemiska sjukdomen har gått ganska långt.

Denna kliniska prövning kommer att utvärdera en studiedevice som använder en projektor för att avbilda ett ljusmönster på huden, som huden absorberar, reflekterar och sprider beroende på hudens sammansättning och struktur.

Några av datapunkterna som samlats in i det här försöket:

 • Koncentration av Oxy-hemoglobin (oxiderat hemoglobin)

 • Deoxi-hemoglobin (icke-oxiderat hemoglobin)

 • Totalt hemoglobin

 • Syresättning inom uppmätt hudområde

 • Vattenkoncentration inom uppmätt hudområde

 • Melaninkoncentration

Grundundersökningen tar ca 1 minut och den utökade ca 30 minuter.

Klicka här för mer info

Du kommer också att bli ombedd att tillhandahålla demografiska uppgifter om dig själv och lämna ett blodprov som kommer att användas vid utvärderingen av samtliga studiedevicer.

Forskningspartnerskap

Neko Health investerar i forskning och stödjer kliniska studier. För mer information kontakta oss.

Ändra land

Välj land för att se vårdcentraler och innehåll specifikt för din plats.