Neko Hälsomottagning

Regeringsgatan 61B, Stockholm

Integritetspolicy

HJN Sverige AB är fullt engagerad i att skydda dina individuella rättigheter och att skydda dina personuppgifter. I denna integritetspolicy beskriver vi insamling, användning, lagring och delning av personuppgifter. HJN Sverige AB är behandlingsansvarig för de personuppgifter du lämnar. Om du har några frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy kan du alltid kontakta oss:

HJN Sverige AB, organisationsnummer 559170-5396
Jaktgatan 14, 115 45 Stockholm
gdpr@nekohealth.com

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att identifiera, schemalägga och kontakta dig angående de tester du deltar i och för att informera dig om kommande tester. Om du av någon anledning föredrar att inte förse oss med vissa nödvändiga personuppgifter, eller vill dra tillbaka sådana uppgifter, kanske vi inte kan låta dig delta i våra tester. Dessutom används de uppgifter vi samlar in i samband med testerna för att öka vår förståelse och förbättra våra system ytterligare. Denna typ av uppgifter kommer dock inte att synas tillsammans med ditt namn, personnummer eller liknande.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vilka personuppgifter vi behandlar

 • Personuppgifter (t.ex. ditt namn, födelsedatum, etc.) för att knyta dina data till specifika mått, som sedan anonymiseras.

 • Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress, etc.) för att informera dig när vi har pågående eller planerade tester i framtiden.

 • Om du anmäler dig till ett specifikt test kommer vi att be dig om ett separat samtycke med avseende på behandling av hälsodata från frågeformulär och mätningar (t.ex. ålder, kön, vikt, längd, blodtryck, puls, pulsvågshastighet, hjärtljud , bilder av hud, aktuella sjukdomar & medicin etc.) som vi använder för att analysera och förstå prestandan hos den utrustning vi utvecklar. Dessa uppgifter är anonymiserade och inte knutna till ditt namn, personnummer eller liknande.

 • Betalningsinformation (t.ex. bankuppgifter som bankkontonummer, adress, personnummer etc.) för att kunna behandla betalningar och ersättning för deltagande i olika tester som behövs för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig om betalning och uppfylla lagkrav.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

 • Personuppgifter: Upp till 12 månader.

 • Kontaktuppgifter: Upp till 12 månader.

 • Anonymiserade hälsodata: Dessa data lagras för evigt eftersom de behövs för att ge algoritmerna kraft och förbättra produkten.

 • Betalningsinfo: Upp till 12 månader och därefter för att uppfylla lagkrav inom området bokföring.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter samlas in direkt från dig när du lämnar dem till oss och ger oss samtycke till att använda dem för ett specifikt ändamål. Detta kan till exempel göras när du fyller i ett formulär som tillhandahålls av oss. Om du har gett samtycke till behandlingen av dina personuppgifter kan du alltid återkalla samtycket. För vissa behandlingsaktiviteter behöver vi inte ditt samtycke, såsom behandling av personuppgifter som behövs för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Vidare kommer vi att pseudonymisera de uppgifter som genereras från de tester du deltar i, vilket innebär att uppgifterna inte kommer att visas tillsammans med ditt namn, personnummer eller liknande.

Vi lagrar och använder uppgifterna i enlighet med gällande lagar.

Vem vi kan dela dina personuppgifter till

Vi använder oss av tredje parts företag som agerar som våra processorer och behandlar endast personuppgifter enligt våra instruktioner, till exempel inom området molntjänster (IT-Hosting). Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med någon annan än dessa.

Dina integritetsrättigheter

Du som registrerad har rättigheter angående behandlingen av dina personuppgifter som vi behåller, inklusive:

 • Begär ett utdrag av dina personuppgifter.

 • Begär rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

 • Dra tillbaka samtycket.

 • Invända mot behandling utifrån vårt berättigade intresse.

 • Begär radering eller begränsning av dina personuppgifter (detta gäller under vissa omständigheter).

 • Begär personuppgifter som du har lämnat till oss i ett maskinläsbart format (dataportabilitet).

Du kan också göra ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som har följande kontaktuppgifter:

 • Telefon: 08-657 61 00

 • E-post: imy@imy.se

 • Adress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

Om du har några frågor angående dina rättigheter eller innehållet i detta dokument kan du kontakta oss på gdpr@nekohealth.com

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy då och då. Vi kommer inte att minska dina rättigheter enligt denna integritetspolicy eller enligt tillämpliga dataskyddslagar i de jurisdiktioner vi har. Om ändringarna är betydande kommer vi att ge ett tydligt meddelande när vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag. Läs denna integritetspolicy då och då för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.